Ο Γιώργος Μαργαρίτης και η Ραλλία Χρηστίδου  στις Όχθες του Λήλαντος !!